1с: Підприємство 7.7. або 8.0. Що вибрати?

Одним з важливих і найбільш питань, що часто ставляться, є «Як правильно вибрати необхідний і достатній софтвер для автоматизації обліку діяльності Компанії? ». І в даному конкретному випадку, для вирішення завдань управлінського і бухгалтерського обліку, ми розглядаємо найбільш популярну в Росії платформу 1с: Підприємство.

Кожне підприємство по-своєму індивідуально, з одного боку, а з іншої - досить схожі, якщо розглядати з погляду бізнес-процесів. Тому в цьому розділі ми спробуємо розглянути основні принципи і чинники, що впливають на вибір програмного забезпечення (ПО). І як підсумки представити класифікацію вибору необхідного софтвера, залежно від вирішальних параметрів.

Даний огляд ми склали на основі свого багаторічного досвіду автоматизації підприємств різного масштабу і сфер діяльності. Можливо, він носить декілька суб'єктивний характер, але як показує досвід, завжди є виключення, але вони швидше підтверджують правило:)

Метою є допомогти Вам самостійно зробити початкові кроки за визначенням потреб підприємства в автоматизації на даний момент і припустити, можливий варіант розвитку подій – витративши на це мінімум часу.

В справжньому огляді ми розглянемо три основних, на наш погляд, аспекту:

- з чого почати: вибір ПО, з урахуванням розвитку Компанії

- чи Коштує менять/модернізіровать існуючу інформаційну систему

- Доцільність вкладень в новий софтвер.

Основні розділи огляду:

1 Опис Вашої Компанії і вимог до системи

2 Класифікація базових версій 1с: Підприємство

2.1. 1с: Підприємство 7.7.

2.2. 1с: Підприємство 8.0.

3 Стадії розвитку Компанії і варіанти вибору програмного забезпечення (ПО)

3.1. ФІРМА - Торгова (зокрема, продаж послуг)

3.2. ФІРМА – Виробнича

3.3. ФІРМА - Вузькопрофільна.(Страхова діяльність, рекламне агентство і т. д.)

4 Коротке порівняння платформи 7.7. і 8.0.

5 Умов необхідності, модернізації існуючого софтвера

6 Економічна доцільність впровадження інформаційної системи

1 Опис Компанії

Перше з чого ми рекомендуємо почати - це формалізувати (прописати) - наступні параметри:

Облік структури компанії.

11 Вид діяльності (торгівля, виробництво і т. д.)

12 Перелік підрозділів Компанії, що автоматизуються.

13 Наявність видалених робочих місць що не входять в ЛВС.

14 Перелік завдань що підлягають автоматизації

15 Кількість робочих місць і об'єм документообігу

2 Сфера застосування (фіскальний і/або управлінський облік)

3 Навики персоналу

Кожен, або в комплексі всі, з вище перерахованих питань, є визначальний і залежно від відповідей, рішенням буде той або інший програмний продукт.

В принципі, вирішення цих питань вже цілком достатньо для того, щоб сформувати первинний запит для Компаній-Розробників 1с. Особливо не вникаючи, самостійно в подробиці, не витрачаючи час на вичитування і порівняння представлених на ринку програм. Отримати від Компаній пропозиції і на їх підставі, зустрінеться - обговорити і визначити оптимальний для Вас варіант.

Якщо Ви вирішили, спершу, все-таки самостійно розібратися з поставленим завданням, то наступним етапом, ми коротко (що б мати уявлення), розглянемо представлені на ринку, на сьогоднішній день, програмні продукти на базі 1с: Підприємство 7.7. і 8.0.

2 Класифікація базових версій 1с: Підприємство

Дана класифікація включає основні (базові) програмні продукти лінійки «1с: Підприємство».

21 1с: Підприємство 7.7. - Система програм дозволяє вирішувати різні завдання обліку і управління на підприємствах незалежно від їх профілю.

O Торгівля і ськлад- призначена для обліку будь-яких видів торгових операцій і може виконувати всі функції обліку.

O Бухгалтерія - універсальне масове рішення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах.

O Зарплати і кадри - є компоненту Розрахунком з типовою конфігурацією для розрахунку заробітної плати і кадрового обліку.

O ПУБ - Конфігурація «Проїзводство+услуги+бухгалтерія» для системи «1с: Підприємство 7.7» є типовим рішенням для автоматизації середніх і малих підприємств, основними видами діяльності яких, є виробництво продукції, надання послуг, а також оптова торгівля.

O Фінансове планування – включає: стратегічне і оперативне планування (бюджетування); збір даних про фактичне виконання плану; план - фактний аналіз виконання бюджету; моделювання, аналіз і прогнозування фінансового стану організації.

O Комплексна 7.7 – Включає все вище перераховані компоненти. Головна перевага використання полягає в тому, що в ній не тільки підтримується єдиний інформаційний простір, але також реалізується автоматичне віддзеркалення в бухгалтерському обліку даних оперативного обліку торгової діяльності і результатів розрахунку заробітної плати з необхідним ступенем деталізації.

22 1с: Підприємство 8.0. -новейшая версія платформи для автоматизації управління і обліку, що відповідає сучасним; тенденціям розвитку ринку

об Управління торговлей- решає; т завдання управлінського і оперативного обліку, аналізу і планування; автоматизує торгові, фінансові і складські операції

O Бухгалтерія- призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованою) звітності, в організаціях

об Управління персоналом- призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств

про УПП - є комплексним прикладним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві

об Сервер - Клієнт-серверний варіант призначений для використання в робочих групах або в масштабі підприємства. Він реалізований на основі трирівневої архітектури «клієнт-сервер».

O WEB-расширения - хоча і входить з склад технологічної платформи, поставляється у вигляді окремого програмного продукту і дозволяє вбудовувати доступ до даних 1с: Підприємства в існуючі Web-сайты і Web-приложения, а так само створювати готові Web-приложения, що використовують інформаційну базу 1с: Підприємства 8.0.

3 Стадії розвитку Компанії і варіанти вибору ПО

Далі, для того, що б визначити якому ж з продуктів найймовірніше підійде для Вашої Компанії, ми пропонуємо, укрупнено, не вдаючись до «тонкої» специфіки підприємства розглянути можливі варіанти автоматизації.

Градація по діяльності: на Торгове або Виробниче підприємство. Оскільки вартість рішення серйозно залежить від масштабів підприємства, то дана класифікація включає - Градація по величині Компанії: від стартової до крупної

Попутна рада: Ухвалюючи рішення, робіть це з урахуванням оперативного розвитку Компанії, що б не довелося витрачати додатковий час на збільшення робочих місць, в самому найближчому майбутньому.

Отже..

31 ФІРМА - Торгова (зокрема, продаж послуг)

В даній таблиці ми розглянемо варіанти основних конфігурацій, залежно від розмірів компанії і сфери діяльності.

детальніше про вибір платформи, ми поговоримо пізніше.

Позначення:

ПУБ – 1с: Підприємство 7.7. Конфігурація Виробництво + Послуги + Бухгалтерія

УПП - 1с: Підприємство 8.0. Управління виробничим підприємством

Етап розвитку Компанії

К-ть чоловік

Вирішення

Примітка

1

Стартова

1-3

1с: Бухгалтерія

Дана конфігурація включає не тільки бухгалтерський облік, але і ведення обліку ТМЦ і розрахунку заробітної плати співробітників.

2

Мала

3-10

Бухгалтерія + Торгівля

Ведення торгового і бухгалтерського обліку в роздільних базах. Управлінський облік ведеться в 1с: Торгівля і необхідні операції перекачуються в 1с: Бухгалтерія

3

Середня

10-30

Бухгалтерія+торговля+зарплата/комплексная/пуб+сервер

Можливо установка всіх компонент окремо або створення єдиного інформаційного простору на основі 1с: Комплексна.

Для забезпечення большей«устойчивості» системи від 10 користувачів рекомендується набувати сервера 1с або SQL версії відповідних компонент 1с Підприємство 7.7. Це необхідно так само і для поліпшення захисту баз даних від несанкціонованого доступу.

4

Вище середньою

30-50

Бухгалтерія+зарплата+торговля з доработкамі/пуб з доработкамі+фінпланірованіє+сервер

Із зростанням Компанії виникає необхідність в зміні типовій конфігурації відповідно до вимог бізнесу. А також ведення план-фактного аналізу фінансової діяльності компанії.

5

Нижче крупною

50-100

Бухгалтерія з доработкамі+зарплата+торговля з доработкамі+сервер

При динамічно зростаючій Компанії доопрацюванням, в більшості випадків, піддаються основні компоненти.

6

Крупна

понад 100

Всі компоненти з доработкамі+сервер

При появі складної системи розрахунку зарплати співробітників – в «Зарплата і Кадри» також вносяться зміни.

32 ФІРМА - Виробнича

В даній таблиці також представлені найбільш варіанти автоматизації підприємств, діяльність яких пов'язана з виробництвом, що часто зустрічаються.

Залежно від масштабу Компанії може бути разним склад платформи, незмінною є наявність програмного продукту, що дозволяє автоматизувати ведення обліку виробничого процесу, - ПУБ, або УПП.

Етап розвитку Компанії

К-ть чоловік

Вирішення

Примітка

1

Нижче середньою

10-30

Бухгалтерія+торговля/пуб

При невеликому виробництві можливе використання як типових можливостей ПУБ, так доопрацювання типової Торгівлі.

2

Середня

30-50

Бухгалтерія +ПУБ з доработкамі+зарплата +Финпланирование+Сервер

Для стійкості системи, при 20 і більш робочих місць рекомендується набувати ліцензії на сервер або SQL версії компонентів 1с: Предпрітіє 7.7.

3

Нижче крупною

50-100

Бухгалтерія з доработкамі+зарплата+пуб з доработкамі+фінпланірованіє/упп+сервер

Залежно від складності виробничого процесу може використовуватися – простіший варіант - ПУБ, в складнішому УПП

4

Крупна

понад 100

всі компоненти з доработкамі+сервер

На первинному етапі можливе використання типових конфігурацій з поетапною модифікацією системи відповідно до індивідуальності Компанії або повномасштабне впровадження УПП.

33 ФІРМА - вузькопрофільна.

Виключення:

З кожного правила, як завжди, існують виключення.

В даному підрозділі ми хотіли б розглянути автоматизацію діяльності Компаній, для яких достатньо важко підібрати типовий продукт. В цьому випадку найбільш оптимальним рішенням є використання програмного комплексу 1с як платформа - для створення власної конфігурації.

Наприклад наступні сфери: страхова діяльність, рекламне агентство, торгівля і дистрибуція техніки, інвестиційна діяльність і так далі

Етап розвитку Компанії

К-ть чоловік

Вирішення

Примітка

1

Малая/средняя

3-30

Бухгалтерія

Як завжди поки Компанія не дуже велика і процеси неважко відстежити, достатньо 1с: Бухгалтерії

2

Средняя/крупная

30 І вище

Бухгалтерія + Конфігурація з «0» для управлінського учета/совместная(підтримувана 1с)

Схожі статті: